e3 - För företag
Menu

Börja träna nu!

Värnamo 0370-30 18 80

 

 

Friskare medarbetare

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk

Med e3 är det möjligt för dig som arbetsgivare att outsourca företagets friskvårdsaktiviteter till en aktör som tillhandahåller ett genomarbetat utbud av friskvård.

Att erbjuda subventionerad friskvård till kanske hundratals anställda medför ett omfattande merarbete som många arbetsgivare, HR- och personalavdelningar gärna undviker. Det krävs också en hel del resurser att bedöma och välja bra friskvårdstjänster, administrera ekonomi och kommunicera friskvårdsutbudet till de anställda.

Vi föreslår att du låter oss göra det åt dig.

Öppettider

Alla dagar
05:00-23:00Kontakta oss

Besöksadress:
Värnamo: Storgatsbacken 13
Tel: 0370 - 30 18 80 e-post: info@e3.nu

 

  • e3 på facebook

  • e3 på Instagram

 

Utbilda dina medarbetare

e3 arbetar med motivationshöjande faktorer som självupplevelse och kompetenshöjande utbildningar.
Framförallt Utbildningar inom kost, träning, livsstil och stresshantering. Faktorer som är vanliga orsaker till ohälsa. 

Personliga hälsotester

Ett personligt hälsotest består av 3 olika delar:
  • En kroppskompositionsmätning där procentuell fördelning av kroppsvikt bestående av muskelmassa, skelett, vikt och andel kroppsfett.
  • Ett konditionstest där aktuellt konditionsvärde redovisas.
  • Ett livsstilssamtal för att få fram ett "nuläge" av individens vardag.

Utifrån resultat och målsättningar skapas en personlig handlingsplan. För att få bra effekt rekommenderas att uppföljning (ar) sker med jämna intervaller.